Lion Heart Foundation
  

WEBLOG

Fijne Kerstdagen & alle goeds voor 2017 - 22 December 2016
door: Ruurd van Rooijen

Het jaar nadert zijn einde dus voor velen de tijd om terug te blikken op het bijna voorbije jaar en al vast een beetje vooruit te kijken naar het volgende jaar. Laat ik dat dan nu ook maar eens een keer doen voor wat betreft ons Lion Heart Medical Centre in Yele, het geografisch hart van Sierra Leone. 

Het jaar begon Ebola vrij maar in januari werden we toch weer opgeschrikt door twee gevallen die opdoken in SL. Gelukkig bleef het bij die twee gevallen maar volgens de definitie van de Wereld Gezondheids Organisatie wordt zelfs een enkel geval van Ebola (terecht) automatisch bestempelt als een nieuwe uitbraak en ging het ziekenhuis weer in wat wij noemen de uitbraak modus met allerlei extra maatregelen. Je kan met Ebola niet voorzichtig genoeg zijn hebben we tenslotte aan den lijve ondervonden. 

Vanwege die extra maatregelen moesten we het begin van een klas voor nieuwe Nursing Aide’s een paar weken uit stellen. Omdat we vanwege de aanwassende aantallen patiënten en ook met het oog op de uitbreiding van het ziekenhuis met een nieuwe isolatie afdeling (waarover later meer) een tekort aan verplegend personeel zagen aankomen zijn we begin januari met een nieuwe klas gestart. Inmiddels de derde in het bestaan van het LHMC. Daarbij is ons beleid dat we graag jongeren uit Yele en omgeving willen hebben die we zelf kunnen vormen en na ontvangst van ruim 160 sollicitaties zijn er uiteindelijk 15 begonnen aan het theoretische traject van 3 maanden. Het vak echt leren is een kwestie van “on the job” training waaraan direct na de opleiding door acht nieuwe nursing aide’s (M/V) die we aan namen kon worden begonnen. De overigen vormen een soort van reserve pool voor het geval we in de toekomst nog meer personeel nodig hebben. Dank aan de Hervormde Kerk in Katwijk die deze opleiding mede mogelijk heeft gemaakt. 

Om in opleidingssferen te blijven, een groot project dat dit jaar kon worden afgesloten was het school renovatie project van de Smarter Hospital Foundation (begonnen in 2015), waarbij de vijf lagere scholen in Yele een grondige opknap beurt hebben gekregen. Onze arts Dr Erdi zit in het bestuur van deze stichting en ik was verzocht de supervisie over dit project op mij te nemen. Bestaande gebouwen die nog in redelijke staat waren zijn gerenoveerd, 2 half ingestorte “mud brick” gebouwtjes vervangen door nieuwbouw, nieuwe toiletten gebouwd en alle scholen voorzien van nieuw school meubilair. De openingsceremonie in juni werd bijgewoond door de minister van onderwijs die uitgebreid de tijd nam om langs alle scholen te gaan. Om de kinderen (en onderwijzers) niet alleen een plezierige leer en werk omgeving te bieden kregen alle 2200 leerlingen wat leermiddelen uitgereikt in een tasje met de logo’s van de verschillende organisaties, waaronder Wilde Ganzen, die aan dit project hebben bijgedragen. Het volgende project van Smarter Hospitaal is niet alleen “de stenen” verbeteren maar ook de kwaliteit van het onderwijs door middel van een Teach the Teacher programma dat hopelijk volgend jaar kan starten. 

In ons ziekenhuis hebben we dit jaar ook weer veel gedaan aan opleidingen. Afgezien van de Nursing Aide klas bieden we stage plaatsen voor 4de jaars studenten van de CHO (Community Health Officer) opleiding van de Nyala University, dit jaar twee en ook voor studenten in het CHO-STP programma. Dit programma wordt gerund door de Noorse Organisatie Capa Care waarin ervaren CHO’s dit Surgical Training Programme volgen. Dit jaar hadden we vijf studenten voor een drie tot zes maanden durende stage waarbij ze enerzijds natuurlijk veel kunnen leren (en hebben geleerd) en anderzijds als CHO meedraaien in de dagelijkse gang van zaken in het LHMC. Het programma is een jaar of vier geleden gestart en een van de eerste gegradueerden die destijds ook bij ons stage heeft gelopen hebben we in dienst kunnen nemen als Surgical Assistent CHO. Een hele aanwinst en versterking van ons medische team. 

Maar ook ons eigen personeel vergeten we niet en stimuleren en steunen we hen om zich verder te ontwikkelen en om daarna weer in een nieuwe functie in het LHMC terug te keren. Hiervoor hebben we een scholingsfonds (voortgekomen uit privé donaties en mijn gesponsorde Nijmeegse vierdaagse deelname) waarmee we de opleidingskosten kunnen dekken. Dit jaar is een nursing aide begonnen aan zijn opleiding tot verpleegkundige, de kassier is begonnen aan de studie accountant en de laboratorium assistent is aangewezen voor de opleiding laborant. Voor volgend jaar hebben we ten minste 3 andere kandidaten op het oog voor verpleegkundige, CHO of kraamverpleegkundige. Zij hebben dit jaar een aantal middelbare school examens gedaan om het juiste ingangsniveau voor de opleidingen te hebben. Dank aan alle sponsoren die dit mogelijk maken. 

In het begin van dit “jaaroverzicht” memoreerde ik de kleine Ebola uitbraak in het begin van het jaar. Naast vele lessen die we tijdens de hele Ebola crisis hebben geleerd was al snel duidelijk dat het kunnen beschikken over een permanente isolatie afdeling een absolute voorwaarde is om doeltreffend op te kunnen treden in geval van een uitbraak van besmettelijke ziekten terwijl ook de normale gezondheidszorg doorgang moet kunnen vinden. De plannenmakerij daarvoor startte al begin vorig jaar, LHF in Nederland ontplooide de nodige activiteiten om voldoende fondsen bij elkaar te krijgen en eind van dat jaar werd ook de goedkeuring van Wilde Ganzen en hun steun aan het project gegeven. Na alles begin dit jaar nog eens op een rijtje gezet te hebben werd besloten een groot deel van de bouwmaterialen uit Nederland in te voeren vanwege de veel betere kwaliteit en omdat we die veelal met korting of om niet konden verkrijgen, dus veel goedkoper dan hier verkrijgbaar (en dan ook nog van slechte kwaliteit). Ook bleek het eenvoudig en zonder veel extra kosten mogelijk het nieuwe gebouw uit te breiden met een zaal voor tien patiënten met chronische wonden die nu nog in een tent zijn opgenomen. 3 

In februari kon worden gestart met het bouwrijp maken van de grond en al ras was de ruwbouw afgerond waarna helaas twee maanden moest worden gewacht op het verschepen en inklaren van twee 40 voet containers met de bouw materialen. Daardoor kon het gebouw dit jaar niet meer worden opgeleverd en dat zal nu maart volgend jaar gebeuren. Voor een deel is inmiddels het tegelwerk afgerond, zijn de meeste sanitaire voorzieningen aangelegd en het gebouw aangesloten op het waterleidingnet van het ziekenhuis. Ook is een deel van de elektra aangelegd 

Naast dit grote bouw project hebben we dit jaar een kleine verbouwing aan de polikliniek uitgevoerd om meer onderzoekskamers en archief ruimte te creëren en voor volgend jaar staat het vervangen van de dak beplating en een schilderbeurt op het programma. Dit kon en kan worden gerealiseerd dankzij de ontvangen steun van De Hofsteestichting en een andere, niet bij name te noemen stichting. Verder is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan, de aanleg van een uitgebreid bliksem afleidingssysteem waarmee schade door blikseminslag aan elektronische en elektrische apparatuur hopelijk tot het verleden behoort. Er zijn dit jaar heel wat spaarlampen opgeblazen door de hier veel voorkomende zware onweders. Ook dit kostbare project kon worden gerealiseerd dankzij een stichting die verder anoniem wenst te blijven en waarvoor onze dank. 

Op het personele vlak is ook het een en ander gebeurd. Naast de eerder genoemde acht nieuw nursing aide’s en SA-CHO is in maart
Dr Markus-Jan Wertz per auto vanuit Nederland in Yele gearriveerd ter aflossing van Dr’s Jacob en Carolien van der Ende die eind maart naar Nederland vertrokken (en vervolgens naar Zuid Amerika). Kort voor de zomer kwam een oude bekende, Dr Nick Zwinkels die ten tijde van de Ebola hier was, voor twee maanden vanwege de drukte het artsen team 4 versterken. In oktober werd het medisch team versterkt met Dr Anne Bijnsdorp die als vrijwilliger tot voor kort hier haar steen heeft bijgedragen en hopelijk nog eens terugkeert naar het LHMC. Verder hebben we een aantal bezoekende LHF-ers (allemaal vrijwilligers) uit Nederland mogen ontvangen. De directeur LHF Pien Bax, de penningmeester in het bestuur, Gerard (en zijn vrouw Elly) Vesseur, onze financiële controller Ad Olivier om de financiële administratie te controleren, Ton Hilkemeier voor het (verder) opleiden van onze anesthesisten, René Scheeper om onze laboranten bij te spijkeren en een nieuwe de kneepjes van het vak te leren en Robert Moss om de ziekenhuis apotheek goed op poten te zetten en onze store keeper wegwijs te maken in een voorraad administratie programma. 

Al het bovenstaande is natuurlijk mooi en aardig maar het draait natuurlijk om de patiënten en de zorg die we leveren. Wat dat betreft is het een heel druk jaar geweest. De statistieken voor het jaar zijn uiteraard nog niet afgerond maar we zullen dit jaar zeker zo’n 12.000 poliklinische patiënten hebben gehad en het aantal opnames zal de 2500 wel passeren. Elke maand gemiddels zo ongeveer 60 bevallingen en rond de 70 operatieve ingrepen per maand. 

Hoe druk het was met bij voorbeeld bevallingen blijkt wel uit het feit dan een maand geleden binnen 24 uur drie vrouwen zijn bevallen van een tweeling. En, primeur voor het LHMC afgelopen vrijdag 16 december werd een drieling geboren, 2 jongentjes en 1 meisje. Alle drie ongeveer 2 kg en moeder en kinderen maken het goed. 

Als laatste van dit lange jaaroverzicht waarin nog lang niet alles is verteld wat hier allemaal de revue is gepasseerd nog een korte vooruitblik op 2017. 

Uiteraard staat de afbouw en in gebruik name van de nieuwe isolatie afdeling op het programma, hopelijk niet voor het echte isolatie doel waarvoor die is bedoelt, hooguit voor de enkele gevallen van bijv TB. 

Een ander groot project dat begin volgend jaar gestalte zal krijgen is een groot zonne-energie park waarmee het ziekenhuis geheel zelf voorziend is voor zijn elektriciteitsbehoefte. Iets dat we voor de water voorziening inmiddels hebben gerealiseerd. Precies een jaar geleden werd een geboorde waterput met een op zonne-energie werkende pomp opgeleverd en sindsdien hebben we geen dag meer zonder water gezeten. Voor mij een verademing omdat de kreet “Mr Rudi, there is no water” tot het verleden behoort. 

Het solar energy project, onder anderen gesteund door Wilde Ganzen, omvat een container met de regelapparatuur en 48 batterijen die worden gevoed door 70 zonnepanelen. Het geheel is geleverd door de Nederlandse firma Energy Independent en de container is inmiddels gearriveerd in Freetown. Ik hoop de container volgende week uit de haven te krijgen en met een kraan (uit Freetown) op zijn plek te hijsen. Overigens is dit een van de redenen dat ik, anders dan gepland, deze Kerst periode in Sierra Leone blijf. 

In januari wordt het solar park geïnstalleerd en zijn we hopelijk verlost van stroomstoringen bij de waterkracht centrale en het moeten terugvallen op generatoren hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing zal betekenen. En dat is nodig aangezien het steeds moeilijker wordt om fondsen te werven voor de exploitatie kosten van het ziekenhuis. Dat is voor volgend jaar (en de jaren daarna) een van de grootste uitdagingen waar het LHF team zowel in Nederland als in Sierra Leone voor staat. 

Rest mij alle stichtingen, (individuele) donoren en sponsoren, groot en klein, te danken voor hun steun aan Lion Heart en het Medical Centre zodat wij ook in 2016 weer het verschil hebben kunnen maken voor wat betreft de gezondheidszorg in ons Chiefdom Gbonkolenken. 

Ik wens jullie en jullie dierbaren fijne Kerst dagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. 

Groet, 

Ruurd 

 

 BLOGS   
BLOG
Ruurd van Rooijen heeft een weblog bijgehouden met zijn ervaringen, indrukken en werkzaamheden...
lees meer >
WILDE GANZEN
Steunt zowel de bouw van de isolatieafdeling, als het bouwen van een solarpark bij het Lion Heart Medical Centre!
lees meer >