Lion Heart Foundation
  

WEBLOG

2011 Belangrijk jaar voor LHF - 12 April 2011
door: Ruurd van Rooijen

2011 Belangrijk jaar voor LHF

Het ziet er naar uit dat dit jaar een belangrijk jaar gaat worden voor Lion Heart, zeg maar een soort keerpunt waarin ons Best of Both Worlds programma op grote schaal handen en voeten kan worden gegeven. Dit programma omhelst enerzijds duurzame economische, op commerciële leest geschoeide ontwikkeling in het land zelf waarbij de gegenereerde winst voor een aanzienlijk deel wordt gebruikt om gezondheidszorg en scholing te financieren zonder in de toekomst afhankelijk te zijn van donor gelden.

Swiss Sierra Leone Development Foundation
Vorig jaar stond vooral in het teken van het afbouwen van onze directe bemoeienis met het Magbenteh Community Hospital in Makeni en het Bai Bureh Hospital in Lungi bij Freetown. Hoewel we beide ziekenhuizen nog financieel blijven steunen zijn de ziekenhuizen nu geheel overgedragen aan lokaal management en hun moeder organisatie SSLDF (Swiss Sierra Leone Development Foundation). Daardoor kon ook de focus van LHF meer en meer worden gericht op de verdere ontwikkeling van onze projecten in Yele met de eigen olie palm plantages, de omringende boeren die palmolie noten aanleveren, de palmolie fabriek, de waterkrachtcentrale, de waterzuiveringsfabriek, schollingsprojecten en uiteraard onze kliniek daar die verder moet worden uitgebouwd naar een middelgroot community hospitaal.

Waterkrachtcentrale
Het afgelopen jaar is vooral hard gewerkt aan de waterkracht centrale en de waterfabriek. Het werk wordt uitgevoerd onder leiding van een Nederlands bedrijf, Zebra industries.De waterkracht centrale, net gereed gekomen voor de oorlog uitbrak, is nooit in bedrijf gesteld en tijdens de oorlog grotendeels verwoest. Door Zebra zijn de oude turbines en de straalbuizen (met een doorsnede van een meter of 2) na het in stukken branden met vereende krachten uit de oude, nog bruikbare betonnen fundatie gehaald en is de fundatie verder aangepast voor nieuwe straalbuizen en turbines en is er een dak boven de centrale gebouwd. Uiteraard ook een stukje Hollandse dijkenbouw door het met zandzakken afdammen van de water in en uitgangen van de centrale. En als je ziet hoe al die lokale werkers te werk gaan hou je je hart vast dat er geen ongelukken gebeuren. Ze krijgen allemaal veiligheidsmiddelen, veiligheidsbril, gehoor beschermers, helmen, werkschoenen etc, maar na een dag of wat zijn die alweer verdwenen of te lastig om mee te werken. En een bij voorbaat verloren strijd om het gebruik af te dwingen. Zo staan er een paar werklui met sloophamers in een ontzettend lawaai zonder gehoorbescherming de hele dag (zeer degelijk) beton te slopen om de gaten voor de nieuwe turbines in de fundatie te vergroten, lopen ze op badslippers op het dak en zitten de lassers de hele dag in de lasdampen en in het lawaai van de sloophamers. En dat voor een dagloon voor de gewone arbeiders van zo’n € 2,50 per dag, wat op zich hier een uitstekend loon is, doorgaans anderhalf keer het gebruikelijke loon. Inmiddels zijn de nieuwe straalbuizen voor de turbines aangekomen en zullen de turbines hopelijk over een maand of 2 arriveren. Verder is door Zebra ook een deel van het nog bestaande netwerk nagelopen hetgeen nog voor een groot deel bruikbaar is, terwijl ook de nodige elektriciteitspalen zijn geplaatst. Ondertussen is ook de watertoren en de waterfabriek (die al 25 jaar buiten gebruik is) aangepakt. Ook hier is nog veel van de oude apparatuur en leidingwerk bruikbaar. Onder andere werd de dieselmotor na 25 jaar zonder al te veel moeite weer aan de praat gekregen. Als het allemaal een beetje voorspoedig verloopt hebben we over een maand of 4 permanent elektriciteit en schoon water in Yele.

De Kliniek
Helaas gaat de verdere ontwikkeling van de kliniek tot volwaardig ziekenhuis wat trager dan we zouden willen. De kliniek is nu open voor de werknemers van de palmolie fabriek en de boeren. Openstelling voor de community en het opnemen van patiënten, bevallingen en operaties laat nog op zich wachten. Momenteel heeft LHF te weinig fondsen en de fabriek genereert nog onvoldoende winst om het daarvoor benodigde personeel, waaronder een NL tropenarts aan te trekken. Probleem met veel donoren is dat die over het algemeen best bereid zijn om bij te dragen in investeringen (een mooi gebouw waar je je naam op kunt plakken) maar voor exploitatiekosten zijn ze over het algemeen niet te porren. Maar goed, ook hier is er licht aan het eind van de tunnel en ziet het er naar uit dat er dit jaar voldoende geld beschikbaar komt om de volgende stappen te zetten.

Het Lokomasama project
In feite is ons hele Yele project met alles er op en er aan en waar we veel van hebben geleerd en nog leren, een pilot project voor ons veel grotere Lokomasama project. Dit project omhelst het tot ontwikkeling brengen van een enorm groot gebied Noord van Freetown voor de aanleg van in totaal 40.000 hectare olie palm plantages met een palmolie persfabriek en een elektriciteitscentrale die gestookt wordt met de bio massa die vrijkomt van de plantages. De elektriciteit wordt enerzijds geleverd aan de fabriek en het overschot aan het nationale netwerk (hetgeen ook weer inkomsten genereert voor andere projecten). En dit alles om op termijn tenminste 5 - 8 grote ziekenhuizen op te zetten en structureel, onafhankelijk van donoren te runnen alsmede om een aantal scholingsprojecten op te zetten en te financieren. LHF is al in 2007 begonnen met dit project in een bottom up benadering. Eerst is uitgebreid gesproken met de lokale stake holders, de village chiefs, de section chiefs en de paramount chiefs om in de lokale gemeenschappen een groot draagvlak te creëren. Dat heeft heel veel tijd gekost. Vervolgens de verschillende ministers, vice president en president over de streep getrokken. Ook heel veel tijd. Afgelopen jaar stond in het teken van allerhande studies in het gebied zelf, feasibility studies door palmolie experts uit midden/zuid Amerika, geschiktheid grond voor olie palmen, waterhuishouding en mogelijkheden tot irrigatie, environmental impact studies, social impact studies, CO2 uitstoot, food security voor de bewoners, compensation voor de landowners, resettlement issues etc. etc en dit alles leidend tot een business case om te presenteren aan investeerders want het gaat tenslotte om een project met investeringen van vele tientallen miljoenen. Ook voor het vinden van investeerders in Nederland/Europa is de nodige energie besteed waarbij zich het probleem manifesteerde dat “men wel wil” maar dat LHF eerst met een strategische partner moet komen om het palmolieproject te gaan opzetten en managen voordat men daadwerkelijk wil investeren.

Het is gelukt! Vorig jaar kwam de voorzitter van LHF, Dr Fred Nederlof in contact met een Belgisch bedrijf met stuk of 10 hele grote palmolie en rubber plantages in een aantal landen in West Afrika, Cambodja en Indonesië terwijl ze net begonnen zijn met het opzetten van een plantage in het zuiden van Sierra Leone. Fred had een afspraak gemaakt met de tweede man van het bedrijf maar die was op de dag van de afspraak ziek en Fred werd ontvangen door iemand anders, naar achteraf bleek de topman van het bedrijf die al 30 jaar in het vak zat als grond deskundige plantage boer. Die bleek nogal sceptisch en terughoudend over de LHF plannen maar was bereid om de verschillende studies te lezen. Volgende dag belde hij op, gematigd enthousiast en er werd afgesproken een bezoek aan het gebied in SL te brengen. Deze maand is dat gebeurd en toen deze Belg het gebied zag was hij onmiddellijk geïnteresseerd. Wij hadden de indruk dat hij eigenlijk jaloers was op de mogelijkheden die “ons” gebied bood en dat hij het ontzettend jammer vond dat hij in zijn verkenningen waar een plantage in SL op te zetten dit gebied over het hoofd had gezien. Na zijn toer door Lokomasama het Pilot project Yele uitgebreid bezocht en ’s avonds is door Fred een principe deal beklonken dat zijn bedrijf met enorm veel expertise voor een aanzienlijk aandeel in dit project gaat deelnemen. Kortom, de strategische partner is er, hij wil rap van start (mogelijk dat we al in augustus de eerste zaailingen in de grond zetten) en nu kan LHF verder met het binnenhalen van een aantal investeerders. Het kan soms raar lopen, was de tweede man van het bedrijf niet ziek geweest dan was ons project waarschijnlijk nooit bij de baas terecht gekomen. En terwijl deze deal werd beklonken kregen we ook bericht dat de Heineken Africa Foundation een aanzienlijk bedrag heeft toegezegd voor de uitbouw van ons ziekenhuisje in Yele. Het ziet er dus naar uit dat het een druk jaartje gaat worden en dat er, ook voor mij, weer meer werk op de plank gaat komen. En dat is maar goed ook want de afgelopen maanden was het een beetje lopende zaken behartigen en plannen schrijven voor het ziekenhuis in Yele.

wordt vervolgd...

 

 BLOGS << >> 
BLOG
Ruurd van Rooijen heeft een weblog bijgehouden met zijn ervaringen, indrukken en werkzaamheden...
lees meer >
WILDE GANZEN
Steunt zowel de bouw van de isolatieafdeling, als het bouwen van een solarpark bij het Lion Heart Medical Centre!
lees meer >